Log in

Informacje ogólne

WAŻNE!

Uczestnik imprezy jest zobowiązany stosować się do postanowień Regulaminu Festiwalu, którego pełna treść jest dostępna na stronie internetowej www.hhfestiwal.pl oraz na terenie festiwalu w punktach informacyjnych. Tam znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące naszego festiwalu.

Teren festiwalu

Teren festiwalu mieści się na Rynku w Prusicach. Jest ogólnodostępny 24 godziny na dobę.

Zakaz wnoszenia na teren Festiwalu

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Festiwalu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie m.in. butelek, puszek, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych, a także napojów.

Fotografowanie

Na teren Festiwalu nie można wnosić profesjonalnego sprzętu fotograficznego bez uzyskania akredytacji. Dopuszczalne są aparaty bez wymiennej optyki.

Stoiska handlowe na Festiwalu

Prosimy o kontakt.

Prawa i obowiązki uczestników festiwalu

Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

W trakcie trwania imprezy osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc organizatora i obsługi festiwalu. Na terenie festiwalu jest jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Mieści się ona na parterze w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice przy sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego(w trakcie festiwalu VIP ROOM). Wejścia znajduje się od strony południowej ratusza i jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

PATRONI MEDIALNI

Log in or Sign up